Lovers,  banyak faedah yang didapat dengan membaca Al Quran. Di dalamnya terdapat petunjuk untuk hidup di dunia. Membaca Al Quran terdapat pahala yang besar di dalamnya. Satu huruf Al Quran  yang dibaca mendapat 1 kebaikan dan dilipatkan menjadi 10 kebaikan.

Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang membaca satu huruf dari Al Quran maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya dan aku tidak mengatakan الم satu huruf akan tetapi Alif satu huruf, Laam satu huruf dan Miim satu huruf.” (HR. Tirmidzi)

Al Quran dengan  hard cover kain suede biru muda dapat dipilih untuk souvenir pengajian mengenang wafat.Ulasan